2011-2012 года

 • Чемпионаты и кубки регионов России по футболу

   

   

   

   

  республика Дагестан

   

  Чемпионат 2011-2012 годов

   

   

  М
   
  Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И
   
  В
   
  Н
   
  П
   
  М
   
  О
   
  1 "Леки"
  Магарамкент
    1:4 2:1 3:1 5:1 3:0 1:1 3:0 3:0 4:2 3:0 1:0 2:0 7:2 5:1 3:1 30 25 2 3 102-32 77
  5:1 0:2 4:2 3:1 2:2 3:0 6:2 5:1 0:3 3:2 5:1 3:0 7:0 7:1 3:0
  2 "Даймохк"
  Хасавюрт
      2:2 3:3 6:0 3:0 5:2 3:1 2:4 3:2 0:4 5:2 3:1 5:0 7:1 9:0 30 23 4 3 115-39 73
    1:1 2:1 1:1 4:2 2:0 5:0 7:1 9:1 3:0 9:3 1:0 3:0 4:1 3:0
  3 "Махачкала" Махачкала       1:2 0:0 3:2 3:1 2:0 1:0 2:2 1:0 4:0 1:1 1:0 6:0 5:0 30 21 5 4 84-22 68
      0:1 3:1 3:0 7:0 2:1 3:1 1:2 1:0 3:1 3:1 3:1 16:0 3:0
  4 "Спартак"
  Хасавюрт
          1:1 6:0 1:0 3:0 1:1 2:0 4:0 12:4 2:0 3:0 6:2 3:0 30 20 5 5 83-36 65
        1:2 1:1 1:5 2:1 3:2 1:1 5:1 1:0 2:0 2:1 7:1 3:0
  5 "Судостроитель" Махачкала           3:0 1:1 2:2 2:2 5:0 2:1 6:1 3:2 2:0 6:2 4:2 30 15 9 6 70-49 54
          0:3 1:2 2:0 4:4 4:1 2:2 4:1 2:2 2:1 3:0 3:0
  6 "Ахцах"
  Ахты
              7:2 3:0 1:2 2:2 1:3 0:1 2:1 3:0 2:0 3:0 30 15 4 11 57-44 49
            0:2 2:0 3:0 1:1 3:0 3:0 3:1 2:1 3:0 3:0
  7 "Олимп" Карабудахкент               1:2 1:6 4:1 1:1 3:2 0:2 1:1 7:0 3:1 30 15 4 11 65-62 49
              2:0 4:3 4:2 3:0 3:2 0:1 4:3 5:3 3:0
  8 "Темирхан-Шура" Буйнакск                 2:1 0:0 2:3 5:2 2:0 0:0 1:0 3:0 30 12 4 14 44-48 40
                4:0 2:0 3:0 3:1 0:2 1:1 4:0 3:0
  9 "Нарын-Кала" Дербент                   0:2 1:2 5:1 1:1 1:4 6:2 1:0 30 11 6 13 63-67 39
                  3:2 1:1 3:3 4:1 1:0 5:2 3:0
  10 "Автомобилист - АрсМед" Кизилюрт                     0:0 4:1 0:2 5:4 4:0 4:0 30 10 7 13 52-62 37
                    0:2 0:3 3:0 2:2 3:1 3:0
  11 "Юлдуз"
  Бабаюрт
                        0:1 0:1 3:0 1:1 1:0 30 10 6 14 41-46 36
                      0:3 8:0 1:1 2:0 3:0
  12 "Избербаш" Избербаш                         4:0 1:1 4:0 4:2 30 11 2 17 58-87 35
                        4:2 2:1 3:2 3:0
  13 "Огни"
  Даг.Огни 
                            0:4 3:3 1:0 30 8 4 18 32-64 28
                          1:2 3:2 3:0
  14 "Сана"
  Н.Костек
                              3:3 2:1 30 5 7 18 39-70 22
                            1:3 3:0
  15 "Шавла"
  Костек
                                0:2 30 2 3 25 34-129 9
                              3:0
  16 "Дагдизель-2" Каспийск                                 30 1 0 29 9-91 3
                               

   

   

  ПЕРВЫЙ КРУГ

    1тур      
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Гумбет-Новолак" Чуртах     0  1  
  "Сана" Н.Костек - "Нарын-Кала" Дербент 4 1  
  "Леки" Магарамкент - "Ахцах" Ахты 3 0  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 2 0  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Шавла" Костек 1 0  
  "Судостроитель" Махачкала - "Спартак" Хасавюрт 1 1  
  "Избербаш" Избербаш - "Олимп" Карабудахкент 2 3  
  "Махачкала" Махачкала - "Юлдуз" Бабаюрт 1 0  
             
    2тур      
  "Нарын-Кала" Дербент - "Гумбет-Новолак" Чуртах     5      0  
  "Леки" Магарамкент - "Сана" Н.Костек 7 2  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Ахцах" Ахты 2 2  
  "Шавла" Костек - "Огни" Дагестанские Огни  3 3  
  "Спартак" Хасавюрт - "Темирхан-Шура" Буйнакск 3 0  
  "Олимп" Карабудахкент - "Судостроитель" Махачкала 1 1  
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Избербаш" Избербаш 0 1  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Махачкала" Махачкала 2 2  
             
    3тур      
  "Гумбет-Новолак" Чуртах - "Леки" Магарамкент     1     0  
  "Сана" Н.Костек - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 4 5  
  "Ахцах" Ахты - "Шавла" Костек 2 0  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Спартак" Хасавюрт 0 2  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Олимп" Карабудахкент 2 1  
  "Судостроитель" Махачкала - "Юлдуз" Бабаюрт 2 1  
  "Избербаш" Избербаш - "Даймохк" Хасавюрт 2 5  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Нарын-Кала" Дербент 0 1  
             
    4тур      
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Гумбет-Новолак" Чуртах     2     3  
  "Шавла" Костек - "Сана" Н.Костек 3 3  
  "Спартак" Хасавюрт - "Ахцах" Ахты 6 0  
  "Олимп" Карабудахкент - "Огни" Дагестанские Огни  0 2  
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Темирхан-Шура" Буйнакск 3 2  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Судостроитель" Махачкала 6 0  
  "Махачкала" Махачкала - "Избербаш" Избербаш 4 0  
  "Леки" Магарамкент - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 1  
             
    5тур      
  "Шавла" Костек - "Гумбет-Новолак" Чуртах   0    4  
  "Спартак" Хасавюрт - "Сана" Н.Костек 3 0  
  "Ахцах" Ахты - "Олимп" Карабудахкент 7 2  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Юлдуз" Бабаюрт 1 0  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Даймохк" Хасавюрт 1 3  
  "Судостроитель" Махачкала - "Махачкала" Махачкала 0 0  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 0 4  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Леки" Магарамкент 0 3  
             
    6тур      
  "Спартак" Хасавюрт - "Гумбет-Новолак" Чуртах    5    3  
  "Олимп" Карабудахкент - "Сана" Н.Костек 1 1  
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Ахцах" Ахты 3 1  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Огни" Дагестанские Огни  3 1  
  "Махачкала" Махачкала - "Темирхан-Шура" Буйнакск 2 0  
  "Избербаш" Избербаш - "Судостроитель" Махачкала 1 6  
  "Шавла" Костек - "Дагдизель"-2 Каспийск 0 2  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Нарын-Кала" Дербент 2 0  
             
    7тур      
  "Гумбет-Новолак" Чуртах - "Олимп" Карабудахкент    3    3  
  "Сана" Н.Костек - "Юлдуз" Бабаюрт 0 3  
  "Ахцах" Ахты - "Даймохк" Хасавюрт 0 3 т.п.
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Махачкала" Махачкала 1 1  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Избербаш" Избербаш 5 2  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Спартак" Хасавюрт 0 3  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Шавла" Костек 6 2  
  "Леки" Магарамкент - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 4 2  
             
    8тур      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Гумбет-Новолак" Чуртах      - - -
  "Даймохк" Хасавюрт - "Сана" Н.Костек 5 0  
  "Махачкала" Махачкала - "Ахцах" Ахты 3 2  
  "Избербаш" Избербаш - "Огни" Дагестанские Огни  4 0  
  "Судостроитель" Махачкала - "Темирхан-Шура" Буйнакск 2 2  
  "Олимп" Карабудахкент - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 1  
  "Спартак" Хасавюрт - "Нарын-Кала" Дербент 1 1  
  "Шавла" Костек - "Леки" Магарамкент 1 5  
             
    9тур      
  "Гумбет-Новолак" Чуртах - "Даймохк" Хасавюрт    2    6  
  "Махачкала" Махачкала - "Сана" Н.Костек 1 0  
  "Избербаш" Избербаш - "Ахцах" Ахты 1 0  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Судостроитель" Махачкала 2 3  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Юлдуз" Бабаюрт 0 1  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Олимп" Карабудахкент 6 1  
  "Леки" Магарамкент - "Спартак" Хасавюрт 3 1  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Шавла" Костек 4 0  
             
    10тур      
  "Махачкала" Махачкала - "Гумбет-Новолак" Чуртах    4    3  
  "Избербаш" Избербаш - "Сана" Н.Костек 1 1  
  "Судостроитель" Махачкала - "Ахцах" Ахты 3 0  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Огни" Дагестанские Огни  2 0  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Дагдизель"-2 Каспийск 9 0  
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Нарын-Кала" Дербент 2 1  
  "Олимп" Карабудахкент - "Леки" Магарамкент 1 1  
  "Спартак" Хасавюрт - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 2 0  
             
    11тур      
  "Сана" Н.Костек - "Судостроитель" Махачкала 0 2  
  "Ахцах" Ахты - "Темирхан-Шура" Буйнакск 3 0  
  "Махачкала" Махачкала - "Дагдизель"-2 Каспийск 5 0  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Даймохк" Хасавюрт 4 2  
  "Леки" Магарамкент - "Юлдуз" Бабаюрт 3 0 т.п.
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Олимп" Карабудахкент 1 4  
  "Шавла" Костек - "Спартак" Хасавюрт 2 6  
             
    12тур      
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Сана" Н.Костек 0 0  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Ахцах" Ахты 1 2  
  "Избербаш" Избербаш - "Дагдизель"-2 Каспийск 4 2  
  "Махачкала" Махачкала - "Нарын-Кала" Дербент 1 0  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Леки" Магарамкент 4 1  
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 0 0  
  "Олимп" Карабудахкент - "Шавла" Костек 7 0  
             
    13тур      
  "Сана" Н.Костек - "Огни" Дагестанские Огни  4 0  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Судостроитель" Махачкала 2 4  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Избербаш" Избербаш 5 1  
  "Леки" Магарамкент - "Махачкала" Махачкала 2 1  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Даймохк" Хасавюрт 2 3  
  "Шавла" Костек - "Юлдуз" Бабаюрт 1 1  
  "Спартак" Хасавюрт - "Олимп" Карабудахкент 1 0  
             
    14тур      
  "Ахцах" Ахты - "Сана" Н.Костек 3 0 т.п.
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 0 т.п.
  "Судостроитель" Махачкала - "Нарын-Кала" Дербент 2 2  
  "Избербаш" Избербаш - "Леки" Магарамкент 0 1  
  "Махачкала" Махачкала - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 2 2  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Шавла" Костек 7 1  
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Спартак" Хасавюрт 0 4  
             
    15тур      
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Огни" Дагестанские Огни  0 1  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Темирхан-Шура" Буйнакск 1 2  
  "Леки" Магарамкент - "Судостроитель" Махачкала 5 1  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Избербаш" Избербаш 4 1  
  "Шавла" Костек - "Махачкала" Махачкала 0 6  
  "Спартак" Хасавюрт - "Даймохк" Хасавюрт 3 3  
  "Олимп" Карабудахкент - "Юлдуз" Бабаюрт 1 1  
             
    16тур      
  17 апреля,вторник          
  "Махачкала" Махачкала - "Спартак" Хасавюрт 1 2  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Нарын-Кала" Дербент 1 1  
  18 апреля,среда          
  "Даймохк" Хасавюрт - "Олимп" Карабудахкент 5 2  
  "Судостроитель" Махачкала - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 5 0  
  "Избербаш" Избербаш - "Шавла" Костек 4 0  
  19 апреля,четверг          
  "Ахцах" Ахты - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 0 т.п.
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Леки" Магарамкент 0 3  
             
    17тур      
  21 апреля,суббота          
  "Шавла" Костек - "Судостроитель" Махачкала 2 6  
  "Спартак" Хасавюрт - "Избербаш" Избербаш 12 4  
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Даймохк" Хасавюрт 4 0  
  22 апреля,воскресенье          
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Сана" Н.Костек 1 2  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Ахцах" Ахты 2 1  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Темирхан-Шура" Буйнакск 0 0  
  23 апреля,понедельник          
  "Леки" Магарамкент - "Огни" Дагестанские Огни  2 0  
  "Олимп" Карабудахкент - "Махачкала" Махачкала 1 3  

   

  ВТОРОЙ КРУГ

  18 тур.   16:00      
  26 апреля четверг      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 0 т.п
  "Спартак" Хасавюрт - "Судостроитель" Махачкала 1 2  
  27 апреля пятница      
  "Олимп" Карабудахкент - "Избербаш" Избербаш 3 2  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Огни" Дагестанские Огни  3 0 т.п
  28 апреля суббота      
  "Ахцах" Ахты - "Леки" Магарамкент 2 2  
  29 апреля воскресенье      
  "Нарын-Кала" Дербент - "Сана" Н.Костек 1 0  
  "Шавла" Костек - "Темирхан-Шура" Буйнакск 0 4  
  30 апреля понедельник      
  "Махачкала" Махачкала - "Даймохк" Хасавюрт 1 1  
             
  19 тур.   16:00      
  6 мая воскресенье      
  "Нарын-Кала" Дербент - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 0 т.п
  "Сана" Н.Костек - "Леки" Магарамкент 0 7  
  7 мая понедельник      
  "Ахцах" Ахты - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 1 1  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Спартак" Хасавюрт 1 2  
  "Судостроитель" Махачкала - "Олимп" Карабудахкент 1 2  
  8 мая вторник      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Махачкала" Махачкала 0 1  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Избербаш" Избербаш 9 3  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Шавла" Костек 3 2  
             
  20 тур.   17:00      
  10 мая четверг      
  "Олимп" Карабудахкент - "Темирхан-Шура" Буйнакск 2 0  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Леки" Магарамкент 0 3 т.п
  12 мая суббота      
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Сана" Н.Костек 2 2  
  "Спартак" Хасавюрт - "Огни" Дагестанские Огни  2 0  
  "Избербаш" Избербаш - "Махачкала" Махачкала 1 3  
  13 мая воскресенье      
  "Нарын-Кала" Дербент - "Юлдуз" Бабаюрт 1 1  
  "Шавла" Костек - "Ахцах" Ахты 0 3  
  14мая понедельник      
  "Судостроитель" Махачкала - "Даймохк" Хасавюрт      перенос
             
  21 тур.   17:00      
  17 мая четверг      
  "Леки" Магарамкент - "Нарын-Кала" Дербент 5 1  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 0 т.п.
  18 мая пятница      
  "Сана" Н.Костек - "Шавла" Костек 1 3  
  19 мая суббота      
  "Избербаш" Избербаш - "Юлдуз" Бабаюрт     перенос
  "Даймохк" Хасавюрт - "Темирхан-Шура" Буйнакск 5 0  
  "Махачкала" Махачкала - "Судостроитель" Махачкала 3 1  
  20 мая воскресенье      
  "Ахцах" Ахты - "Спартак" Хасавюрт 1 1  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Олимп" Карабудахкент 1 0  
             
  22 тур.   17:00      
  22 мая вторник      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Леки" Магарамкент 2 3  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 3 2  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Шавла" Костек 0 3 т.п.
  23 мая среда      
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Махачкала" Махачкала 1 2  
  "Судостроитель" Махачкала - "Избербаш" Избербаш 4 1  
  24 мая четверг      
  "Олимп" Карабудахкент - "Ахцах" Ахты 2 0  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Даймохк" Хасавюрт 0 1  
  "Сана" Н.Костек - "Спартак" Хасавюрт 1 2  
             
  23 тур.   17:00      
  26 мая суббота      
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Леки" Магарамкент     перенос
   
  "Шавла" Костек - "Нарын-Кала" Дербент      перенос
  "Избербаш" Избербаш - "Темирхан-Шура" Буйнакск      перенос
  27 мая воскресенье      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Судостроитель" Махачкала      перенос
  "Даймохк" Хасавюрт - "Ахцах" Ахты 4 2  
  28 мая понедельник      
  "Махачкала" Махачкала - "Огни" Дагестанские Огни  3 1  
  "Спартак" Хасавюрт - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 0 т.п.
  29 мая вторник      
  "Сана" Н.Костек - "Олимп" Карабудахкент 3 4  
             
  24 тур.   17:00      
  31 мая четверг      
  "Сана" Н.Костек - "Даймохк" Хасавюрт 0 3 т.п.
  1 июня пятница      
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Олимп" Карабудахкент 0 3 т.п.
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Избербаш" Избербаш 2 4  
  2 июня суббота      
  "Леки" Магарамкент - "Шавла" Костек 7 1  
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Юлдуз" Бабаюрт 0 2  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Спартак" Хасавюрт 2 3  
  3 июня воскресенье      
  "Ахцах" Ахты - "Махачкала" Махачкала 0 3  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Судостроитель" Махачкала      перенос
             
  25 тур.   17:00      
  5 июня вторник      
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Даймохк" Хасавюрт 0 3  
  "Шавла" Костек - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 1 3  
  6 июня среда      
  "Спартак" Хасавюрт - "Леки" Магарамкент 2 4  
  "Олимп" Карабудахкент - "Нарын-Кала" Дербент 4 3  
  "Ахцах" Ахты - "Избербаш" Избербаш 3 0 т.п.
  7 июня четверг      
  "Сана" Н.Костек - "Махачкала" Махачкала 1 3  
  "Судостроитель" Махачкала - "Огни" Дагестанские Огни  2 2  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Юлдуз" Бабаюрт     перенос
   
             
  26 тур.   17:00      
  9 июня суббота      
  "Даймохк" Хасавюрт - "Нарын-Кала" Дербент 7 1  
  10 июня воскресенье      
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Спартак" Хасавюрт 1 1  
  "Леки" Магарамкент - "Олимп" Карабудахкент 3 0 т.п.
  11 июня понедельник      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Шавла" Костек 2 0  
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Махачкала" Махачкала 0 3 т.п.
  "Ахцах" Ахты - "Судостроитель" Махачкала 3 0 т.п.
  12 июня вторник      
  "Сана" Н.Костек - "Избербаш" Избербаш 1 2  
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Темирхан-Шура" Буйнакск 2 0  
             
  27 тур.   17:00      
  14 июня четверг      
  "Спартак" Хасавюрт - "Шавла" Костек 7 1  
  15 июня пятница      
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Избербаш" Избербаш 0 3 т.п.
  16 июня суббота      
  "Леки" Магарамкент - "Даймохк" Хасавюрт 5 1  
  "Судостроитель" Махачкала - "Сана" Н.Костек 2 1  
  "Олимп" Карабудахкент - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 4 2  
  17 июня воскресенье      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Огни" Дагестанские Огни  8 0  
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Ахцах" Ахты 0 2  
  "Нарын-Кала" Дербент - "Махачкала" Махачкала 1 3  
             
  28 тур.   17:00      
  21 июня четверг      
  "Судостроитель" Махачкала - "Дагдизель"-2 Каспийск 3 0 т.п.
  "Избербаш" Избербаш - "Нарын-Кала" Дербент 3 3  
  22 июня пятница      
  "Спартак" Хасавюрт - "Юлдуз" Бабаюрт 5 1  
  23 июня суббота      
  "Сана" Н.Костек - "Темирхан-Шура" Буйнакск 1 1  
  "Махачкала" Махачкала - "Леки" Магарамкент 2 0  
  "Даймохк" Хасавюрт - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 9 1  
  24 июня воскресенье      
  "Ахцах" Ахты - "Огни" Дагестанские Огни  3 1  
  "Шавла" Костек - "Олимп" Карабудахкент 3 5  


  Пропущенный матч 20-го тура
  «Судостроитель» (Махачкала) - «Даймохк» (Хасавюрт) - 1:1 (1:1).
  Пропущенный матч 23-го тура
  «Юлдуз» (Бабаюрт) - «Судостроитель» (Махачкала) - 2:2 (0:1).

   

   

  29 тур.   17:00      
  26 июня вторник      
  "Леки" Магарамкент - "Избербаш" Избербаш 5 1
   
   
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Темирхан-Шура" Буйнакск 0
   
  3
   
  т.п.
   
  "Нарын-Кала" Дербент - "Судостроитель" Махачкала     перенос
   
  27 июня среда      
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Сана" Н.Костек 1
   
  2
   
   
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Махачкала" Махачкала 2
   
  1
   
   
  28 июня четверг      
  "Ахцах" Ахты - "Юлдуз" Бабаюрт 3
   
  0
   
  т.п.
   
  "Шавла" Костек - "Даймохк" Хасавюрт 1
   
  4
   
   
  "Олимп" Карабудахкент - "Спартак" Хасавюрт 5
   
  1
   
   

     

  30 тур.   17:00      
  30 июня суббота      
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Нарын-Кала" Дербент 4
   
  0
   
   
  "Судостроитель" Махачкала - "Леки" Магарамкент 1
   
  3
   
   
  "Избербаш" Избербаш - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 3
   
  0
   
   
  1 июля воскресенье      
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Олимп" Карабудахкент     перенос
   
  "Махачкала" Махачкала   "Шавла" Костек 16
   
  0
   
   
  "Сана" Н.Костек - "Ахцах" Ахты 1
   
  2
   
   
  2 июля понедельник      
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Дагдизель"-2 Каспийск 3
   
  0
   
  т.п.
   
  3 июля вторник      
  "Даймохк" Хасавюрт - "Спартак" Хасавюрт 2
   
  1
   
   
             

   

  31 тур.    18:00ч.       
  5 июля четверг      
  "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт - "Судостроитель" Махачкала 1
   
  4
   
   
  "Юлдуз" Бабаюрт - "Сана" Н.Костек 1
   
  1
   
   
  6 июля пятница      
  "Нарын-Кала" Дербент - "Огни" Дагестанские Огни  4
   
  1
   
   
  7 июля суббота      
  "Олимп" Карабудахкент - "Даймохк" Хасавюрт 0
   
  2
   
   
  "Шавла" Костек - "Избербаш" Избербаш 2
   
  3
   
   
  8 июля воскресенье      
  "Леки" Магарамкент - "Темирхан-Шура" Буйнакск 6
   
  2
   
   
  "Дагдизель"-2 Каспийск - "Ахцах" Ахты 3
   
  0
   
  т.п.
   
  9 июля
   
           
  "Спартак" Хасавюрт  -
   
  "Махачкала" Махачкала  1
   
  0
   
   

  Перенесенные матчи:
  23 тур 4 июля
  ФК «Избербаш» - «Темирхан-Шура» (Буйнакск) - 1:3 (1:0)
  29 тур   10 июля
  «Нарын-Кала» (Дербент) - «Судостроитель» (Махачкала) - 4:4 (2:1)

   

   

  32 тур.    18:00ч.       
  12 июля четверг      
  "Сана" Н.Костек - "Дагдизель"-2 Каспийск 3
   
  0
   
  т.п.
   
  13 июля пятница      
  "Огни" Дагестанские Огни  - "Леки" Магарамкент 3
   
  0
   
  т.п.
   
  14 июля суббота      
  "Темирхан-Шура" Буйнакск - "Автомобилист-АрсМед" Кизилюрт 2
   
  0
   
   
  "Избербаш" Избербаш - "Спартак" Хасавюрт 0
   
  1
   
   
  "Махачкала" Махачкала - "Олимп" Карабудахкент 7
   
  0
   
   
  15 июля воскресенье      
  "Ахцах" Ахты - "Нарын-Кала" Дербент 3
   
  0
   
  т.п.
   
  "Даймохк" Хасавюрт - "Юлдуз" Бабаюрт 3
   
  0
   
  т.п.
   
  "Судостроитель" Махачкала - "Шавла" Костек 3
   
  0
   
  т.п.
   

   

  Пропущенные игры 23 тура;
  «Шавла» (Костек) - «Нарын-Кала» (Дербент) - 2:5 (1:3)
  «Автомобилист-АрсМед» (Кизилюрт) - «Леки» (Магарамкент) - 3:0 (Техн.поражение). 

  Пропущенная игра 24 тура;
  «Темирхан-Шура» (Буйнакск) - «Судостроитель» (Махачкала) - 0:2 (0:1). 

  В связи со снятием с чемпионата команды «Юлдуз», коллективу засчитаны технические поражения в следующих пропущенных встречах:
  21 тур
  ФК «Избербаш» - «Юлдуз» (Бабаюрт) - 3:0 (техн.поражение)
  25 тур
  «Темирхан-Шура» (Буйнакск) - «Юлдуз» (Бабаюрт) - 3:0 (техн.поражение)
  30 тур
  «Юлдуз» (Бабаюрт) - «Олимп» (Карабудахкент) - 0:3 (техн.поражение)

   

   

  Кубок 2012 года

   не проводился